Avgasare

Avgasning är viktigt för att ditt vattenburna värme- eller kylsystem skall vara effektivt över tid och ha en lång livslängd. HL Hydronics sortiment av avgasare omfattar helautomatiska avgasare för värme och kylsystem. De är som, våra andra produkter, enkla att installera, driftsätta och styra. Möjlighet finns till manuell- eller timerdrift.

Avgasaren används lämpligast tillsammans med vårt magnetitfilter och är avsedda som fast installation för att med kontinuerlig avgasning hålla systemvätskan gasfri och bidra till ett mer problemfritt system med lång livslängd.