Expansionskärl

Expansionskärl är nödvändigt i alla vattenburna värme- och kylsystem. Expansionskärlets funktion är att ta upp volymsvängningar i systemvätskan som orsakas av temperaturökningar/minskningar i ett värme eller kylsystem. Volymsvängningarna som expansionskärlet tar hand om betyder att systemet får ett jämnt drifttryck. Om anläggningen är utan expansionskärl skulle det betyda att vid varje volymökning skulle säkerhetsventilen öppna och det betyder i förlängningen att systemet kommer förlora vatten, tappa sin funktion och systemet måste fyllas på ideligen.

Expansionskärlet är till för att systemet skall fungera i normal drift utan att säkerhetsventilen öppnar och att säkerställa ett jämnt drifttryck för övriga komponenter i systemet.

Vi erbjuder ett brett sortiment av olika typer expansionskärl. Vi hjälper gärna till att dimensionera och välja rätt lösning för just ditt behov.