Avgasare

Avgasning är viktigt för att ditt vattenburna värme- eller kylsystem skall vara effektivt över tid och ha en lång livslängd. HL Hydronics sortiment av avgasare omfattar tre helautomatiska avgasare för värme och kylsystem. De är som, våra andra produkter, enkla att installera, driftsätta och styra. Möjlighet finns till manuell- eller timerdrift.

Avgasaren används lämpligast tillsammans med vårt magnetitfilter MAG 76 och är avsedda som fast installation för att med kontinuerlig avgasning hålla systemvätskan gasfri och bidra till ett mer problemfritt system med lång livslängd.

NoXygen

NoXygen är standardvarianten för fast installation i värme- och kylsystem med medietemperaturen 0 – 70 grader. Kapacitet avgasad vätska är 90 l/h. NoXygen är miljöbedömd.

NoXygen F

NoXygen F har en blå bård som markerar att den är avsedd för kyla. Den är lämplig som fast installation i storkök, isanläggningar, industriell kyla, livsmedelindustrier etc. I kylsystem med medietemperaturer ned till – 10 grader. Kapacitet avgasad vätska 45 l/h. Noxygen F är miljöbedömd.

NoXygen AVP

NoXygen AVP innehåller automatisk vattenpåfyllning som kompenserar för gaser som avgasas ur systemet. När systemtrycket sjunker fyller NoXygen AVP på med vatten tills förinställt systemtryck erhålls. Avsedd som fast installation i system med medietemperatur 0 – 70 grader. Kapacitet avgasad vätska 90 l/h.